Strona domowa (Strona 10)

Kto jest właścicielem licznika elektrycznego

Licznik energetyczny jest własnością zakładu energetycznego. Po odbiorze technicznym, wykonanej instalacji elektrycznej w konkretnym mieszkaniu, jest on montowany przez zakład energetyczny. Każdy licznik powinien posiadać plombę legalizacyjną. Taka plomba powinna być założona przez Główny Urząd Miar, który jest odpowiedzialny za jakość wykonania takiego urządzenia, oraz dokładność wykonywanych przez niego pomiarów. Poza tym licznik taki powinien zostać zaplombowany przez zakład energetyczny, by w ten sposób ograniczyć możliwość, przełączeń przez użytkownika, czyli pobierania energii elektrycznej z pominięciem takiego licznika. Jeżeli instalacja elektryczna w konkretnym mieszkaniu, przeszła pozytywnie kontrole, to możemy poprosić zakład energetyczny o zamontowanie licznika. W zależności od tego kto jest dystrybutorem prądu, możemy poprosić o weryfikację. Przy zmianie dostawcy prądu, należy rozliczyć się z obecnym dostawcom z aktualnego stanu licznika i dopiero zdecydować się na korzystanie z usług innej firmy.
Przez Admin