Strona domowa (Strona 4)

Sposoby lutowanie elementów elektronicznych

Lutowanie to metoda, która ma za zadanie wykonać trwałe łączenie elementów metalowych, za pomocą jednego z metalowych spoiw, które nazywamy lutem. Luto posiada temperaturę niższą niż temperatura topnienia łączonych elementów. W związku z tym w procesie tym, dochodzi do sytuacji gdzie lut się topi, a elementy które są łączone zostają cały czas w stanie stałym. Lutowanie elementów elektronicznych, wykonuje się najczęściej metodą na fali. Jest to technika, która polega na przesuwaniu obwodu drukowanego, dopiero gdy włożymy na miejsca wszystkie przewidziane do lutowania elementy, tuż nad powierzchnią ciekłego lutu. Inny sposób lutowania układów elektronicznych to technika rozgrzewania, przy pomocy gorącego powietrza lub podczerwieni. Lutowanie takie nazywa się lutowaniem bezdotykowym. W zależności od elementów elektronicznych, osoba odpowiedzialna za lutowanie, wybiera optymalny sposób, a następnie zaczyna lutować odpowiednie elementy.
Przez Admin