Strona domowa (Strona 6)

Rodzaje oznaczeń kabli i przewodów

Kable oraz przewody są oznaczone symbolami. Każdy kabel jest oznaczony symbolami, które opisują jego przeznaczenie oraz budową. W wielu przypadkach producenci kabli lub przewodów, wprowadzają własne oznaczenia. Są one opisane na opakowaniach, więc nie powinniśmy mieć problemu z ich odczytaniem i interpretowaniem. W Unii Europejskiej został opracowany system, który pozwala zakodować informację dotyczącą budowy kabli. Im bardziej skomplikowane struktura kabla tym więcej symboli oznaczeń. W różnych krajach zupełnie inaczej oznacza się kable i przewody, dlatego stopniowo wprowadza się oznaczenia dla zharmonizowanych typów przewodów i kabli. Oznaczenia klasyfikacyjne w takim przypadku składa się z 12 elementów, które są podzielona na trzy części. Pierwsze dwie części opisują typ kabla lub przewodu, natomiast trzecia część podaje informację, na temat liczby i przekroju żył. W większości przypadków, w tym sposobie oznaczenia nie stosuje się przerwy między pierwszą, a drugą częścią.
Przez Admin