Strona domowa (Strona 9)

Oznaczenia bezpieczników topikowych

Bezpiecznik topikowy, to urządzenie, zabezpieczające jednorazowe działania, w sytuacji po której zostaje przekroczona określona wartość prądu i następuje samoczynne przerwanie obwodu. W takich bezpiecznikach elementem wykonawczym jest metalowy element topikowy. Przeważnie jest on wykonany w postaci miedzianego drutu. W niektórych przypadkach ma on postać kilku równoległych miedzianych drutów lub posrebrzanego paska, w przypadkach gdy mamy do czynienia z większych napięciem. Elementy topikowe, powinny być umieszczone w porcelanowym korpusie. W zależności od zabezpieczanego urządzenia, należy wybrać wkładkę bezpiecznikową, która powinna być oznaczona zgodnie z przyjętymi standardami. Pierwsza litera oznacza, zdolność wyłączenia wkładki, natomiast druga litera opisuje przeznaczenie zabezpieczenia do konkretnych urządzeń, na przykład do silników, przewodów lub kabli. Dzięki tym oznaczonym osoba odpowiedzialna za projektowanie instalacji może bez większych problemów dobrać bezpieczniki topikowe.
Przez Admin