Strona domowa (Tag: rodzaje)

Rodzaje rezystorów

Do najważniejszych parametrów rezystora zaliczamy, rezystancję wraz z tolerancją. Poza tym ważne jest napięcie znamionowe oraz dopuszczalna strata. Oprócz tego bardzo ważnymi parametrami rezystorów są: napięcia graniczne, częstotliwość graniczna, napięcie szumów oraz temperaturowy współczynnik rezystancji. Ze względu na budowę wyróżniamy rezystory węglowe kompozytowe. Skład materiałowy części węglowej jest istotny i decyduje o wartości rezystancji. Rezystory warstwowe węglowe, które składają się z rurki ceramicznej na której znajduje się naparowana warstwa węgla o konkretnej wartości rezystancji. Kolejny rodzaj rezystorów to rezystory warstwowe metalowe, które różnią się tym, od poprzednich, że warstwa węgla została zastąpiona przez warstwę metalu. Wyróżniamy jeszcze rezystory grubowarstwowe, rezystory cienkowarstwowe, rezystory z tlenków metali które mają warstwę zewnętrzną na przykład z tlenku cyny, rezystory drutowe oraz rezystory nastawne.
Przez Admin